Roland en skärgårdskonstnär

Konstnären Roland Svensson

Roland Svensson (1910-2003) tillhör de konstnärer som redan under sin livstid fick en plats i svenska folkets hjärtan. Hans skildringar av den stockholmska skärgården och dess innevånare lever vidare med oförminskad intensitet. Roland Svenssons måleri och författarskap (bl a klassikern “Skärgårdsliv i gången tid”) är värdefulla dokument över skärgårdsbornas tillvaro för inte så längesedan. Han är bl a representerad på Nationalmuseum, Göteborgs- och Malmös konstmuseer samt prins Eugens Waldemarsudde.

Roland Svensson är genuin utan att vara banal och har en mycket driven stil som vittnar om ett konstnärskap byggt på erfarenhet och kunskap. Hans skildringar av den stockholmska skärgården och dess innevånare lever vidare med oförminskad intensitet trots att livet på öarna med tiden starkt förändrats.

Roland Svenssons måleri och författarskap är på samma gång värdefulla dokument över skärgårdsbornas tillvaro för inte så längesedan. Även om Roland Svensson större delen av sitt liv var verksam i den svenska skärgården gjorde han många resor och särskilt intressanta är hans arbeten från ensliga öar i Nord- och Sydatlanten. Han var också en mycket skicklig illustratör och många av våra ledande svenska författares romaner har han försett med bokomslag och illustrationer.

Roland Svensson tillhörde den generation av svenska konstnärer som med god konst till rimliga priser ville nå ut till så många som möjligt i samhället. Detta mål kunde han förverkliga genom främst sina litografier med motiv från Stockholms skärgård. De är fortfarande lika fängslande att betrakta. Ingen har som Roland Svensson och föregångaren Axel Sjöberg i bild fångat särarten hos Stockholms skärgård. Han är bl a representerad på Nationalmuseum, Göteborgs- och Malmös konstmuseer samt prins Eugens Waldemarsudde.

Intresset för hans konstnärliga gärning har växt under senare år. Ett starkt bevis för detta är att Waldemarsudde tillsammans med Sällskapet Roland Svenssons Vänner anordnar en stor retrospektiv utställning hösten 2010-våren 2011. Samtidigt utkommer i Sällskapets regi en biografi över Roland Svensson. Detta har möjliggjorts genom en generös insats av Jacob Wallenbergstiftelsen.

Varukorg
Rulla till toppen