Rolands verk

Här följer förteckning över kända litografier och oljor.

Förteckning över litografier utgivna av Roland Svensson från år 1937 till år 2000
Denna förteckning är gjord av Jan Wigren i samarbete med Roland Svensson.

Denna förteckning påbörjades år 1980 och har uppdaterats när nya uppgifter har kommit fram. Som grund har legat uppgifter från Fibs konstklubb, Konstfrämjandet, boken ”Bilder och Minnen”, från Roland själv, från anteckningar och samtal med Rolf Jansson samt min egen efterforskning.

De första litografierna gjordes som försök och provtryck. En anledning till att Roland själv aldrig påbörjade någon förteckning var att han inte hade en aning om hur omfattande den kommande produktionen skulle bli.

De flesta litografierna är tecknade på kalkstenar. En del är tecknade på plåt och sedan litograferade.

Jan har i förteckningen inte tagit med de stora antal svartvita litografier som tagits fram som illustrationer till de böcker som Roland själv skrivit, och de som han gjort till andra författare.

Vi kommer att börja med att lägga ut bilder på litografierna som är utgivna från och med år 1936,

Det har också varit svårt att få tag i original på de tidiga litografier som är gjorda på trettiotalet , därför har kvalitén på de bilderna i denna förteckning blivit lite sämre än på de senare litografierna.

Många av motiven återkommer ibland i flera omarbetade upplagor.

Uppgifter ur denna förteckning får ej publiceras eller användas utan tillstånd av Sällskapet Roland Svenssons Vänner.

Har du frågor eller kommentarer till bilderna kan du kontakta: info@rolandsvenssonsallskapet.se

Klicka på något av nedanstående årtal, så öppnas en ny sida

Litografier 1930-talet

Oljor och övriga original

Roland verk i olja är omfattande

Här följer några alster. Inventering och dokumentation pågår. Kan du bidra, kontakta gärna Sällskapet Roland Svenssons vänner som nås via mail 

Klicka på bilderna så öppnas bilden i ett eget “fönster

Varukorg
Rulla till toppen