8 juni 2007 – Utfärd i Axel Sjöbergs kölvatten

Den 8 juni anordnade Sällskapet en rundresa i skärgården till platser där konstnären Axel Sjöberg varit verksam. En motsvarande tur gjordes förra året men då var båten så liten att inte så många kunde följa med.

Några gick ombord i Åkersberga och övriga i Stavsnäs. Från Stavsnäs gick vi raka vägen till Långviksskär via Munkö och Nämdö i härligt väder.

På Långviksskär berättade Axel Sjöbergs sonson Göran Sjöberg om sin farfar, andra konstnärer och personer och om skärgården som den var förr. Långviksskär är avstyckat från Östanvik på Nämdö och namnet kommer från Långvik som ligger på norra Nämdö.

Säsongsfiskare fanns tidigt härute. De hade inga bodar utan sov under t ex ett par åror med ett segel ovanpå. I slutet av 1700-talet skedde enstaka torpbildningar på t ex Långviksskär och Bullerö. Omkring år 1800 var Långviksskär bebott av folk från blidöhållet.

Långviksskär är oskiftat och man turades om att bruka de olika markbitarna. Man hjälptes åt vid slåttern och att med egna krafter dra ett årder på de små potatisåkrarna. Allt grönt togs om hand, gräs, löv och sälting vid stränderna. Träden användes också till båtbyggeri och som ved och öarna var kala på grund av det hårda utnyttjandet. Idag ser det annorlunda ut. Ön är bevuxen med träd och buskar och landhöjningen har gjort att hamnen ser helt annorlunda ut. Till Skötkobben gick man förr på ”Vasabron” men idag sitter kobben nästan ihop med huvudön.

Foto Jan Wigren Motivet finns som litografi av RS

Den amerikanske ministern W.W Thomas och Axel Sjöberg kom ungefär samtidigt till Långviksskär 1880/1890. Båda tillbringade mycket tid härute. Thomas köpte så småningom huvuddelen av arkipelagen och 1983 sålde hans sonson 8/9 till Skärgårdsstiftelsen. Resten ägs av Emmy Andersson.

Foto Jan Wigren En typisk Frans Öhman-eka

Axel Sjöberg köpte in sig i Långviksskär och Hallskär och skaffade sig hus och ateljé. Sandhamn, Runmarö och Landsort är andra ställen i skärgården där Axel Sjöberg varit verksam. År 1900 gav Sjöberg ut boken ”Bland kobbar och skär”, som var en samling prosaskisser, laveringar och teckningar tryckta i svartvitt. 1958 utgavs en bok med samma namn. Denna var tryckt av Norstedts förlag i flerfärgsoffset. Illustrationerna var tidigare opublicerade akvareller, teckningar och skisser ur konstnärens skissböcker utvalda av Roland Svensson.

Axel Sjöberg fotograferade också härute. Mycket intressanta bilder som visar människor i arbete. Fotografier från denna tid brukar annars vara porträtt.

Axel Sjöberg ville köpa marken där hans ateljé stod. När han inte fick det flyttade han den till Sandhamn.

Huset där Thomas bodde vid sina besök är idag stipendiebostad. Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöberg stipendium utdelas årligen till två konstnärer som får tillbringa fem veckor var på Långviksskär.

På Bullerö togs vi emot av tillsynsmannen Janne Olsén. I jaktstugan berättade Göran Sjöberg bl a om ”Bullerölaget” som träffades här varje vår för fågeljakt. Man hade också augustijakt på hare. Bruno Liljefors ägde arkipelagen och Axel Sjöberg, Albert Engström, Calle Cederström m fl ingick i laget.

Foto Jan Wigren Även detta motiv finns som litografi av RS

Janne Olsén berättade om planerna på att skapa ”Nämdöskärgårdens nationalpark” där Långviksskär, Bullerö och kanske Biskopsö är tänkta att ingå.

Janne berättade också om allt praktiskt som är på gång. Nya tak, röjning, avloppssystem mm.

Tillsynsman Jan Olsén Foto Jan Wigren

Han har också arbetat med hur försvarets marker skall användas när de inte längre behövs för försvaret och han lämnade en redogörelse om händelser på de olika öarna.

 

I Sandhamn fick vi besöka familjen Sjöbergs ställe. Ett av husen består delvis av Axel Sjöbergs ateljé från Långviksskär.

Tack Göran för en mycket intressant dag!

Lars Rune

Varukorg
Rulla till toppen